กรุณาเลือกเดือนและปี พ.ศ. ที่ต้องการ
เดือน : ปี พ.ศ.
ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564
ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564
  
ปรับปรุงข้อมูลโดย ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9