ประมวลภาพกิจกรรม รอบรั้วสำนักงานชลประทานที่ 9

11 ต.ค.64 คบ.คลองหลวง รัชชโลทร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งในเขตอำเภอเกาะจันทร์และอำเภอพนัสนิคม และรับทราบความก้าวหน้างานก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายคลองชอย คลองแยกซอย และโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร

25 มิ.ย.64 คป.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ“กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี” กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ“กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี” กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำปราจีนบุรี

31 มี.ค.64 คป.สระแก้ว ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 มี.ค.64 คป.ชลบุรี และ คบ.คลองหลวง รัชชโลทร ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)

29 ม.ค.63 คป.สระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ์ เสือแก้ว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา จันทร์อุ่น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

20 ม.ค.63 คป.สระแก้ว มอบหมายให้ นายฉัตรชัย หอยสังข์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวุฒิภัทร คุณปิติชลธร หัวหน้าฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นางสาวฉวีวรรณ สุขลิ้ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

20 ม.ค.63 คป.นครนายก พร้อมด้วย นายสุชิน ชลอศรีทอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครนายก เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

17 ม.ค.63 คป.ระยอง โดย นายพิภวัต หาญไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ศรวิไล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมโครงการอบรมก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน( ส.ป.ก.4-01) และร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ

11 พ.ย. 62 คบ.คลองสียัด ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พลอากาศโทสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 พร้อมด้วยกองงานส่วนพระองค์ฯ ในการลงพื้นที่ดูความพร้อมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ณ บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 บ้านเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พัฒนาโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9