|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายทินกร เหลือล้น
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
      
   
     สำนักงานชลประทานที่ 9
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ
สำนักงานชลประทานที่ 9)
ส่วนบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรม
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
ส่วนแผนงาน
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการชลประทานชลบุรี
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา
โครงการชลประทานนครนายก
โครงการชลประทานปราจีนบุรี
โครงการชลประทานจันทบุรี
โครงการชลประทานระยอง
โครงการชลประทานตราด
โครงการชลประทานสระแก้ว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร
โครงการก่อสร้าง
 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190

Admin